Mine Symp­tomer

Velkommen til mine-symptomer.dk.
På denne side finder du programmer til behandling af længerevarende symptomer. Behandlingen foregår over internettet og kræver henvisning fra udvalgte læger. Aktuelt sker henvisning kun som led i forskning, med det formål at forbedre behandlingen af længerevarende symptomer. Du kan læse mere om de enkelte programmer nedenfor.

Mine Symptomer 2

Selvhjælpsprogram for længerevarende symptomer 2

Læs mere

Mine Symptomer Unge

Selvhjælpsprogram til unge med længerevarende symptomer

Læs mere

Inno­va­tiv front­lin­je­forsk­ning

Mine symptomer er en stor og innovativ satsning, der har til formål at udvikle internetbaserede programmer til behandling af længerevarende symptomer samt at bedrive international frontlinjeforskning. Formålet er at tilbyde kvalificeret rådgivning og hjælp til de mange patienter, der er påvirket af daglige symptomer, og at bidrage til bedre udnyttelse af ressourcerne i det samlede sundhedsvæsen.

Patienter og praktiserende læger involveres i udvikling og afprøvning af programmerne for at sikre deres relevans for brugerne. Mine Symptomer er banebrydende, fordi programmerne bliver en integreret del af det eksisterende behandlingstilbud i primærsektoren. Indsatsen ydes tidligt i forløbet, og behandlingen forbliver hos egen læge.
Bag satsningen står et tværfagligt forskningsteam bestående af læger, psykologer, antropologer, sundhedsøkonomer, sundhedstjenesteforskere, statistikere samt eksperter i telemedicin og brugerinddragelse.

De aktuelle forskningsprogrammer bygger på mange års erfaring og samarbejde mellem Forskningsenhederne for Almen Praksis og Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital. Derudover har teamet et tæt samarbejde med Teknoantropologi og Dansk Center for Sundhedsinformatik ved Aalborg Universitet, Center for Telemedicin i Region Midtjylland samt de regionale kvalitetsenheder for almen praksis i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Kontakt projektgruppen på Aarhus Universitetshospital via e-mail mine.symptomer.info@auh.rm.dk eller telefon: 2147 6826