eHealth og læge-assisteret program for vedvarende symptomer

eHealth and GP assisted programme for persistent symptoms

Et internetbaseret selvhjælpsprogram

Mange henvender sig til deres læge med symptomer, der ikke kan kobles til en velkendt sygdomsdiagnose. Nogle af disse symptomer går over igen, men en del af dem varer ved, er generende og påvirker folks dagligdag.

Vi ved i dag en del om, hvad man kan gøre for at få det bedre. Denne viden når ikke altid ud til patienterne, og det kan være svært for lægen at gå i dybden med forklaringer og hjælp til håndtering i den begrænsede tid, der kan afsættes til konsultationer i almen praksis.

Derfor dette initiativ, hvor vi udvikler og afprøver internetbehandling integreret i almen praksis og i et tæt samarbejde med patienter og praktiserende læger.

Hensigten er at give en bedre udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed i praksis. Samtidig vil den store gruppe af patienter, som er påvirket af daglige symptomer, få en kvalificeret rådgivning om, hvordan de kan få det bedre i deres hverdag.

Bedre udnyttelse af ressourcer

Internetprogrammet vil være en hjælp til praktiserende læger, som kan vælge at anvise programmet til udvalgte patienter med vedvarende symptomer.

For at klæde lægerne ordentligt på til at bruge programmet indeholder projektet også udvikling af et kursus til praktiserende læger om symptombehandling og om indholdet af internetprogrammet.

Hjælp til selvhjælp

Kernen i projektet er et internetbaseret selvhjælpsprogram, der indeholder information om forskellige årsager til, at symptomer kan vare ved, og metoder til at få det bedre.

Forskning

Samtidigt med, at programmet udvikles, følges processen, og vi undersøger, hvordan programmet virker på patienter og læger.

Desuden vil det samlede koncept af program og lægekursus blive testet i en større randomiseret undersøgelse, hvor vi sætter fokus på patienternes livskvalitet og sygelighed.

Projektet forventes at involvere praksis og patienter i Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland forud for evt. videre udbredelse nationalt og internationalt.

Trin 1 (2018)

 • Afdække behov og viden
 • Udvikling af behandlingsmodel

Trin 2 (2019)

 • Udvikling af prototype: e-Health program og tilhørende lægekursus
 • Interviews og workshops

Trin 3 (2020)

 • Pilottest i lægepraksis
 • Forberedelse af evaluering i flere regioner

Trin 4 (2021)

 • Randomiseret kontrolleret studie med 12 mdr.’s opfølgning af ca. 1200 patienter fra ca. 100 lægepraksis
 • eASY er forankret på Aarhus Universitetshospital og udvikles af danske forskere
 • Projektet laves i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet, Region Midtjylland, Syddansk Universitet, Region Syddanmark og Region Sjælland.
 • Innovationsfonden støtter eASY med 9,4 mio. kr, TrygFonden støtter med 1,1 mio kr og Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis, Region Syddanmark (KEU-Syd) støtter med 450.000 kr. Desuden en egen finansiering på 1,8 mio. kr.
 • eASY ledes af: Speciallæge, ph.d. seniorforsker Marianne Rosendal og ledende psykolog, ph.d. seniorforsker Lisbeth Frostholm.
 • Projektet udvikles og afprøves i tæt samarbejde med patienter og praktiserende læger
 • eASY er nytænkende og banebrydende både i national og international sammenhæng

Patient

Praksis

eHealth

Kick-off 5. nov. 2018

Mandag d. 5. november var der kick-off i eASY hvor udviklingsteamet, styregruppen og den faglige følgegruppe mødtes i den gamle by i Århus.

Efter en kort introduktion til projektet og deltagerne ved de to projektledere Marianne Rosendal og Lisbeth Frostholm fortalte professor og speciallæge i almen medicin Dorte Jarbøl om hverdagen i almen praksis for at give deltagerne et indblik i den virkelighed, som eASY skal foregå i.

Herefter præsenterede Marianne Rosendal eASY, og deltagerne blev bedt om at skrive deres spørgsmål og refleksioner ned på post its. Efterfølgende fortalte Peter Aadal Nielsen fra Innovationsfonden om hvorfor fonden netop har valgt at støtte eASY.

For at give deltagerne et indblik i projektets aktiviteter blev der afholdt en markedsplads med to boder, hvor Lisbeth Frostholm og Nicolaj Knudsen ved den ene bod præsenterede en eksisterende internetbehandling på Århus Universitetshospital. eASY vil anvende samme sikre platform, som denne internetbehandling, men være målrettet patienter i almen praksis.

Ved den anden bod præsenterede professor Jane Clemensen og Pernille Ravn Jakobsen selve brugerinddragelsen i design og udviklingsprocessen i eASY. Til sidst var der opsamling på de mange spørgsmål som var skrevet ned på post its.

Aftenen blev afrundet med en middag i de hyggelige omgivelser i den gamle by i Århus. Mange spændende aktiviteter er skudt i gang.

Netværksmøde 19. dec. 2018

Fase 1 i eASY projektet er i gang og i dag præsenterede Mette Trøllund Rask og Pernille Ravn Jakobsen eASY projektet på et netværksmøde om internetbehandling i Region Midt.

Deltagerne blev introduceret til en case fra almen praksis, som beskriver den praktiserende læges hverdag og en typisk patient, der henvender sig med vedvarende symptomer. Metoden "Empathy mapping" blev brugt til at deltagerne kunne hjælpe med at kortlægge brugernes behov og komme med ideer til design af det internetbaserede selv-hjælpsprogram, som et målet i anden fase af eASY projektet.

Der var bred enighed blandt deltagerne om, at eASY projektet er et både spændende og relevant projekt, som mange glæder sig til at følge

Team

Udviklingsteam

 • Marianne Rosendal

  Seniorforsker, speciallæge i almen medicin, ph.d.
  Aarhus Universitetshospital
 • Lisbeth Frostholm

  Lektor, ledende psykolog, ph.d.
  Aarhus Universitetshospital
 • Jane Clemensen

  Professor, ph.d.
  Syddansk Universitet
 • Mette Trøllund Rask

  Post-doc, MSc, ph.d.
  Aarhus Universitetshospital
 • Pernille Ravn Jakobsen

  Post-doc, MSc, ph.d.
  Aarhus Universitetshospital, University College Syddanmark
 • Nicolaj Knudsen

  Webudvikler, BSc.
  Aarhus Universitetshospital
 • Eva Ørnbøl

  Statistiker, MSc.
  Aarhus Universitetshospital

Styregruppe

 • Frede Olesen

  Professor, praktiserende læge
  Aarhus Universitet
 • Dorte Jarbøl

  Professor, praktiserende læge, ph.d.
  Syddansk Universitet
 • Claus Thomsen

  Hospitalsdirektør
  Aarhus Universitetshospital
 • Britta Ravn

  Afdelingsleder i Center for Telemedicin
  Region Midtjylland
 • Peter Aadal Nielsen

  Investment manager
  Innovation Fund Denmark, observatør
 • Per Fink

  Professor
  Aarhus Universitetshospital, observatør

Faglig følgegruppe

 • Per Fink

  Afdelingsleder, professor, ph.d., DMSc
  Aarhus Universitetshospital
 • Flemming Bro

  Professor, praktiserende læge, ph.d., DMSc
  Aarhus Universitet
 • Anne Møller

  Praktiserende læge, ph.d.
  Region Sjælland
 • Mette Bech Risør

  Professor, antropolog
  UiT og Københavns Universitet
 • Charlotte Rask

  Professor, børnepsykiater, ph.d.
  Aarhus Universitetshospital
 • Jette Elbrønd

  Praktiserende læge
  PLO-Efteruddannelse
 • Karsten Rejkjær Svendsen

  Praktiserende læge
  Region Midtjylland
 • Michael Vind Lassen

  Patientrepræsentant
  Patientforeningen for funktionelle lidelser (PFFL)
 • Anne Fisker

  Pårørenderepræsentant
 • Judith Rosmalen

  Professor, ph.d.
  University of Groningen, NL
 • Tim Olde Hartman

  Lektor, ph.d.
  Radboud University Medical Centre, NL

Projektledelse

Marianne Rosendal
Seniorforsker, speciallæge i almen medicin, ph.d.
mrosendal@health.sdu.dk

Lisbeth Frostholm
Lektor, ledende psykolog, ph.d.
lisbeth.frostholm@aarhus.rm.dk

2019
Aarhus University Hospital